Uzm.Dr.Funda Suner

Tedaviler

Uygulamalı Kinezyoloji


Uygulamalı Kinezyoloji, hareket eden kaslardaki enerji akışının kontrolü demektir. 1964 yılında Dr. Johann Goodheart’ın 1964 yılında başlattığı uygulamalı kinezyoloji çalışmaları o günden bugüne halen kullanılmaktadır.  Özel kas testleriyle vücudun kendi dili yani ruhsal, fiziksel, kimyasal beden kinezyoloji ile değerlendirilir. Amacı bedensel enerjiyi harekete geçirerek bedensel ve ruhsal dengeyi sağlamaktır.  
Bedenimizde her bir hücre ve o hücrenin içindeki enerji parçası vücut fonksiyonlarıyla ilgili bilgi taşımaktadır. Kinezyoloji hem tanı, hem tedavi takibi için önemlidir.  Kullanılan en önemli yöntem ise belirlenmiş kaslara hafif basınç uygulanarak yapılan adale testidir. Normal çalışan kaslar bu basınca dayanabilirken, enerji azlığı olan kaslar bu basınca karşılık veremez ve enerji tıkanmaları saptanır. Belli başlı refleks noktalara yapılan masaj ile bu blokajlar açılır. Sağlıklı bir adele üzerinden bir nedbe dokusunun bozucu alan olup olmadığı, akupunktur noktasının uyarılıp uyarılamayacağı, besinin alerjik olup olmadığı, verilen ilacın tolere edilip edilemeyeceği, bedenin vitamin ve mineral ihtiyacı olup olmadığı, manyetik alana maruz kalıp kalmadığı gibi pek çok sağlığımız üzerindeki etmenler uygulamalı kinezyoloji ile saptanabilir. 
Bilinçaltımız, davranışlarımızın, değerlerimizin, inançlarımızın deposudur. Otomatik tepkilerimizi alışkanlıklarımızı bilinç altımız kontrol eder. Negatif problemler, olumsuz inançlar, korkular, fobiler, depresyon, karamsarlıklar, bağımlılıklar, fiziksel hastalıklar ya da ağrılar olarak karsımıza çıkar.  Kas testi ile bilinçaltımızla iletişim kurabiliriz. Kaslarımızdaki enerji akışı olumlu ya da olumsuz düşüncelerimize, inançlarımıza, duygularımıza göre değişir. Kas testleri ile kaslardan aldığımız tepkilerle kendimizle bilinçaltımızdaki inançlarla ilgili değerlendirme yapılabilir.  Sorunlarımızın kök nedenini bulanabilir. 
Kinezyoloji ile bilinç altının yanısıra bedenin çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini, fiziksel sorunları, duygusal dengesizlikleri, öğrenme blokajlarını, bireysel ve ruhsal gelişimi engelleyen tıkanmaları test etmek dengelemek ve düzeltmek mümkündür. 
Uzm.Dr. Funda SUNER       

Tedaviler

Kliniğimizde birçok alanda tedavi uygulanmaktadır.